Regler gällande:

Uppsägning av fast plats (första hands kontrakt):

Enligt båtplatsavtal enligt §11 äger endera part rätt att årligen och senast den 30 juni skriftligen säga upp avtalet till upphörande den 31 december.

Du som båtplatsinnehavare kan då anmäla sig till Båtplatskön via http://hyc.nu (gå in på båtplatskön) och anmäla sig där samt betala in avgift för ”Efterföljande år”. Detta resulterar i att Du äger förtur i Båtplatskön under upp till tre år. År tre (3) måste man ta erbjuden plats för att inte bli av med sin förtursplats i båtplatskön. Vill man inte ha en erbjuden plats år tre (3) kvarstår man i kön men mister förturen och faller in i datum för anmälan. Observera att det inte kan garanteras att du blir erbjuden samma båtplats.

Uppsägningen skickas till:
Helsingborg Yacht Club – Norra Hamnen Marina AB
att: Hamnkontoret
Parapeten 6
252 67 Helsingborg

Alternativt kan Du skicka E-mail till
port(at)marinahelsingborg.se

Uthyrning i andra hand:
Ämnar du inte att nyttja din Båtplats kan du genom NHMAB få din båtplats uthyrd till andrahands hyresgäst.
Om du önskar att få din Båtplats andrahandsuthyrd skall detta meddelas Hamnkontoret senast siste januari (31/1) per E-mail till port(at)marinahelsingborg.se

 

Reglerna för andrahandsuthyrning är:
Du betalar din faktura och om förvaltaren/vi lyckas hyra ut den så får du en kreditfaktura (pengar tillbaka) för det året. Detta kan man göra i två säsonger. År tre måste man ta tillbaka sin plats och ha båt på platsen.