GÄSTPLATSPRISER (inklusive moms) 2016 perioden 1 april – 30 september.
Separat taxa från 1 oktober – 31 mars. Under denna period ingår ej landström.

Dygnsavgift vid betalning i P-automaterna.
Avgiften innefattar access till dusch, WC och landström.

Sjösättningsramp 100 kr dag

00 – 10m 200 kr
10 – 14m 300 kr
14 – 18m 400 kr
18 – 22m 500 kr
22 – 26m 600 kr
26 – 30m 700 kr
30 – 34m 800 kr
34 – 36m 900 kr
36 – 42m 1500 kr

Dagavgift: 50 kr (max 3 timmar liggetid). Dagavgift berättigar till alla gästplatsfaciliteter, gäller för 3 personer/båt.

Mer än tre timmars liggetid räknas som påbörjat nytt dygn.

Vid kontant betalning tillkommer serviceavgift med 50 kr.

Långliggande gästbåtar
Vid förskottsbetalning för 1 vecka: 6 dagars avgift.
Vid förskottsbetalning för 1 månad: 25 dagars avgift.
Max liggetid för gästande båtar är en månad. Serviceavgift tillkommer ej.

Elström:
Vid el-anslutning till el-uttag med max. 6 A säkring ingår elkostnaden i ovanstående priser (Gäller även vid anslutning till 10 A uttag om 6 A uttag inte finns tillgängligt och behovet är max. 6 A).

Mastkran
Mastarbete och Mastlyft för fasta båtplatsinnehavare är utan avgift. Mastlyft och mastarbete för gästande båtar 200 kr/gång.
Båt lyft, motorlyft etc. (max. last: 500 kg) 200 kr/lyft upp alternativt ned.

Tvättmaskin
Polletter säljs på Hamnkontoret för 50 kr/st alternativt 10 polletter för 300 kr.

Cash payments service fee is 50 SEK
Long-term guest boats fee:
Prepay for 7 days: 6 day fee.
Prepay for 30 days: 25 day fee.
Maximum duration for visiting boats is 30 days.