HYC har av Helsingborgs Stad nu fått lov att disponera P-platsen Norr om klubbhuset för organiserad uppställning av husbilar samt parkering av personbilar för medlemmar i HYC med båtplats i hamnen. Vi tar ut en serviceavgift av husbilarna-

Vi arbetar med linjemålning för att tydligt visa var husbilarna skall stå, och har avdelat 18 p-platser för medlemmars personbilar. Tanken med dessa är att du som skall ut på seglats ska kunna parkera bilen utan risk för p-böter.

P-tillstånd kommer att kunna köpas av medlemmar för en ringa summa framöver!

Under en övergångsperiod räcker en lapp med båtplats-nummer i framrutan.

Vid lastning och lossning går det bra att stå på kajkanten samt kortare stunder på markerade platser.

Dessutom förfogar vi över ett antal platser på södra sidan av klubbhuset, även dessa för medlemmars bilar, övriga båtägare hänvisas till den kommunala parkeringen mot Kvickbron till.