Nya rutiner för landanslutning av el.

Flertalet första- och andrahands båtplatsinnehavare önskar att göra landanslutning av el. En del periodiskt och andra mer permanent. Dessvärre är det endast ett fåtal som har godkänd el-mätare samt sköter elmätare, elavläsning och reglering av förbrukning enligt gällande regelverk.

Styrelsen har beslutat att ta ett radikalt grepp kring elförbrukning och har införskaffat elmätare av typ METERMAID™. Dessa mätare blir obligatoriska vid landanslutning av el med undantag för de båtplatser (N, G & S) som har egna permanenta elmätare på kaj.

METERMAID™-mätaren tillhör båtplatserna i Norra Hamnen och är märkta med serienummer samt med ”HELSINGBORG YACHT CLUB”. Dessa mätare är avläsningsbara från elstolpen då METERMAID™-mätaren är ca 0,5m från eluttaget vid elstolpen och med en total kabellängd om 25 meter. Du blir inte debiterad för mätaren då den tillhör båtplatsen. Mätaren är av enfastyp om max 16 AMP och avsedda för 220/240V. Andra närliggande hamnar som infört METERMAID™ att nämna är RÅÅ, Ålabodarna och Hornbæk Havn.

För teknisk dokumentation www.metermaid.co.uk/metermaid_tech.html

 Regler gällande METERMAID ™ år 2013 från 2013-04-01

  1. Mätaren tillhör båtplatsen (1 mätare per plats) och avtals skrivs med båtplatsinnehavaren.
  2. Det ingår utan debitering 100 kWh för kalenderår 2013 i enlighet med §11 i gällande båtplatsavtal. Denna paragraf gäller dock inte näringsidkare då de har separata båtplatsavtal.
  3. Du är skyldig att minst varje kvartal, läsa av och rapportera samt betala till Hamnkontoret enligt taxa.
  4. För dig som vill ha ytterligare mätare kan dessa köpas på Hamnkontoret för 3 000 kr/st (år 2013).
  5. Vid förlust eller skadegörelse av METERMAID™ blir du personligen debiterad 5 000 kr som deposition för att säkerställa förbrukad el samt inköp av ny mätare.
  6. För båtplatsinnehavare som väljer att inte rekvirera en mätare, är det förbjudet med alla typer av landansluten el, även vid vinteruppställning på kaj eller trailerplats.
  7. Den som åtsidosätter punkt 6 fr.o.m. 2013-04-01 och landansluter utan METERMAID™ blir schablondebiterad med 1 000 kr första gången och vid upprepat missbruk av dessa regler blir uppsagd från båtplats i enlighet med §6 & §12 i gällande båtplatsavtal.
  8. Långliggande/vinterliggare gäster deponerar för lån av mätare, 5 000 kr för att sedan avräknas från förbrukad el före avsegling från Norra Hamnen. I samband med deposition ska även skeppsbok med gällande försäkring och ägandeskap kunna styrkas och uppvisas.

Jag vill understryka att det är frivilligt att rekvirera en METERMAID™ till din båtplats. Men utan dessa mätare är det förbjudet enligt ovan stående regler att landansluta el för exempelvis batteriladdning eller arbete med elverktyg.

 Vänliga seglarhälsningar

Anders Jansson

Hamnkapten